Bản đồ quy hoạch sử dụng đất TP HCM đến năm 2025 bản gốc

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất TP HCM đến năm 2025 bản gốc

Đây là Bản đồ quy hoạch sử dụng đất TP HCM đến năm 2025, được cung cấp bởi Bộ Xây dựng.

Quy hoạch của TP HCM hiện nay được căn cứ theo Quyết định số 24/QĐ-TTg về việc Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng TP HCM đến năm 2025. Quyết định này được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2010.

Kèm theo đó là bản đồ quy hoạch sử dụng đất TP HCM đến năm 2025.

Sắp tới, TP HCM sẽ tiến hành điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thành phố giai đoạn đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060. Tuy nhiên, theo mình biết, hiện việc lập điều chỉnh quy hoạch này hiện đang ở bước nghiên cứu lập nhiệm vụ. Theo mình dự đoán, việc điều chỉnh quy hoạch này có thể hai năm tới mới có thể xong và công bố.

Căn cứ theo quy định của Luật Quy hoạch hiện hành thì quy hoạch TP HCM đến năm 2025 có giá trị cho tới khi được điều chỉnh hoặc có quy hoặc mới. Bản đồ dưới đây chính là bản đồ quy hoạch sử dụng đất TP HCM đến năm 2025 bản gốc được công bố trên website của Bộ Xây dựng. Các bạn XEM VÀ TẢI VỀ TẠI ĐÂY.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất TP HCM này lớn, nên các bạn hãy tải về máy, sau đó mở lên, zoom to zoom nhỏ để xem rõ hơn.

Các bạn cũng có thể xem quy hoạch sử dụng đất TP HCM thông qua Bản đồ định hướng phát triển không gian thành phố đến năm 2025 (Xem và tải về TẠI ĐÂY).