Bản đồ quy hoạch giao thông TP HCM đến năm 2025 bản gốc

Bản đồ quy hoạch giao thông TP HCM đến năm 2025 bản gốc

Đây là Bản đồ quy hoạch giao thông TP HCM đến năm 2025, được cung cấp trên cổng thông tin Bộ Xây dựng.

Quy hoạch của TP HCM hiện nay được căn cứ theo Quyết định số 24/QĐ-TTg về việc Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng TP HCM đến năm 2025. Quyết định này được phê duyệt năm 2010. Kèm theo đó là các bản đồ: Bản đồ quy hoạch giao thông TP HCM, bản đồ quy hoạch sử dụng đất TP HCM, bản đồ định hướng phát triển không gian TP HCM.

Ở bài trước, chúng tôi đã cung cấp bản đồ quy hoạch sử dụng đất TP HCM, hôm nay, chúng tôi tiếp tục cung cấp bản đồ quy hoạch giao thông TP HCM đến năm 2025.

Cũng giống như bản đồ quy hoạch sử dụng đất TP HCM đến năm 2025, bản đồ quy hoạch giao thông TP HCM đến năm 2025″ có giá trị tới khi bản đồ mới được lập và công bố.

Bản đồ này được cung cấp trên website của Bộ Xây dựng. Đây là bản đồ gốc, nên nó chưa cập nhật một số quy hoạch mới được bổ sung thời gian qua. Ví dụ, bản đồ quy hoạch này không có cầu Cát Lái. Lý do là vì, bản đồ này được lập cách đây 10 năm theo quy chung. Trong khi đó, cầu Cát Lái mới được bổ sung vào quy hoạch từ năm 2017.

Những điều chỉnh quy hoạch như cầu Cát Lái sẽ được cập nhật khi TP HCM điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thành phố đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060.

Dưới đây là bản đồ quy hoạch giao thông TP HCM đến năm 2025 (Xem và tải về TẠI ĐÂY). Kích thước bản đồ này lớn, nên các bạn hãy tải về máy, sau đó mở lên, zoom to – nhỏ để xem rõ hơn. Các bạn cũng có thể xem quy hoạch giao thông TP HCM theo bản đồ định hướng phát triển không gian TP HCM (Xem và tải về TẠI ĐÂY).